Kết Quả V League Hôm Nay - Kq V League 2021-2022

13/08/2020
5 / 5 của 1 đánh giá
Vòng 1
Vòng 2
Vòng 3
Vòng 4
Vòng 5
Vòng 6
Vòng 7
Vòng 8
Vòng 9
Vòng 10
Vòng 11
Vòng 12
Vòng 13

Thứ sáu ngày 15/01/2021

Nam Định FC Nam Định FC

18:00

3 - 0

Hà Nội FC Hà Nội FC

Thứ bảy ngày 16/01/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

1 - 0

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

1 - 1

Bình Định FC Bình Định FC
Viettel FC Viettel FC

19:15

0 - 1

Hải Phòng FC Hải Phòng FC

Chủ nhật ngày 17/01/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

1 - 0

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

1 - 2

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC

19:15

1 - 0

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ sáu ngày 22/01/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

2 - 1

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Thứ bảy ngày 23/01/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

1 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

3 - 2

Nam Định FC Nam Định FC
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

1 - 2

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

Chủ nhật ngày 24/01/2021

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

17:00

0 - 0

Viettel FC Viettel FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

0 - 1

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

2 - 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ sáu ngày 29/01/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

0 - 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ bảy ngày 30/01/2021

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

17:00

3 - 0

Nam Định FC Nam Định FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

0 - 0

Hà Nội FC Hà Nội FC
Sài Gòn FC Sài Gòn FC

19:15

1 - 0

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Chủ nhật ngày 31/01/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

0 - 0

Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

0 - 0

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Viettel FC Viettel FC

19:15

0 - 0

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

Thứ bảy ngày 13/03/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

1 - 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

0 - 2

Hà Nội FC Hà Nội FC

Chủ nhật ngày 14/03/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

2 - 1

Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

2 - 0

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Viettel FC Viettel FC

19:15

3 - 1

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

Thứ sáu ngày 05/02/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

0 - 0

Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Bình Định FC Bình Định FC

17:00

0 - 0

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

0 - 0

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ bảy ngày 06/02/2021

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

0 - 0

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Nam Định FC Nam Định FC

18:00

0 - 0

Viettel FC Viettel FC
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

0 - 0

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

Chủ nhật ngày 07/02/2021

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

0 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC

Thứ năm ngày 18/03/2021

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

1 - 0

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

3 - 2

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

Thứ sáu ngày 19/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

1 - 0

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Nam Định FC Nam Định FC

18:00

1 - 2

Viettel FC Viettel FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

1 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC

Thứ bảy ngày 20/03/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

0 - 1

Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

0 - 0

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ bảy ngày 27/02/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

16:00

0 - 0

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Nam Định FC Nam Định FC

18:00

0 - 0

Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

0 - 0

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

0 - 0

Hà Nội FC Hà Nội FC

Chủ nhật ngày 28/02/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

0 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

0 - 0

Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Viettel FC Viettel FC

19:15

0 - 0

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ ba ngày 23/03/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

1 - 2

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Nam Định FC Nam Định FC

18:00

1 - 0

Bình Định FC Bình Định FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

0 - 3

Hà Nội FC Hà Nội FC

Thứ tư ngày 24/03/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

1 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

1 - 0

Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

2 - 0

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Viettel FC Viettel FC

19:15

0 - 3

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ sáu ngày 05/03/2021

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

0 - 0

Viettel FC Viettel FC

Thứ bảy ngày 06/03/2021

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

17:00

0 - 0

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

0 - 0

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

0 - 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Chủ nhật ngày 07/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

0 - 0

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

0 - 0

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC

19:15

0 - 0

Nam Định FC Nam Định FC

Chủ nhật ngày 28/03/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

3 - 0

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

0 - 1

Viettel FC Viettel FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

0 - 2

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC

19:15

0 - 3

Nam Định FC Nam Định FC

Thứ hai ngày 29/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

0 - 0

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

17:00

1 - 3

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

1 - 1

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ sáu ngày 02/04/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

2 - 0

Hà Nội FC Hà Nội FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

0 - 2

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

1 - 3

Bình Định FC Bình Định FC

Thứ bảy ngày 03/04/2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

3 - 5

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

1 - 0

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Viettel FC Viettel FC

19:15

3 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC

Chủ nhật ngày 04/04/2021

Nam Định FC Nam Định FC

18:00

1 - 0

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Thứ tư ngày 07/04/2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

1 - 1

Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

1 - 0

Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

0 - 1

Viettel FC Viettel FC

Thứ năm ngày 08/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

0 - 0

Nam Định FC Nam Định FC
Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

17:00

3 - 0

Hải Phòng FC Hải Phòng FC
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

0 - 2

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

4 - 3

Nam Định FC Nam Định FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

3 - 0

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Chủ nhật ngày 11/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

0 - 1

Viettel FC Viettel FC
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

4 - 0

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC

19:15

1 - 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ hai ngày 12/04/2021

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

17:00

1 - 1

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

4 - 3

Nam Định FC Nam Định FC
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

2 - 0

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

0 - 0

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

Thứ sáu ngày 16/04/2021

Viettel FC Viettel FC

19:15

2 - 1

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

Thứ bảy ngày 17/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

0 - 1

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

0 - 2

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC
Sài Gòn FC Sài Gòn FC

19:15

0 - 0

Hải Phòng FC Hải Phòng FC

Chủ nhật ngày 18/04/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

1 - 0

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

1 - 0

Hà Nội FC Hà Nội FC
Nam Định FC Nam Định FC

18:00

3 - 2

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

Thứ ba ngày 27/04/2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

18:00

4 - 2

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

18:00

0 - 1

Nam Định FC Nam Định FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

19:15

1 - 1

Viettel FC Viettel FC

Thứ tư ngày 28/04/2021

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

17:00

1 - 2

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

1 - 2

Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

18:00

2 - 0

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Hà Nội FC Hà Nội FC

19:15

0 - 1

Bình Định FC Bình Định FC

Chủ nhật ngày 02/05/2021

Bình Định FC Bình Định FC

17:00

1 - 1

Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

17:00

1 - 0

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Hà Nội FC Hà Nội FC

17:00

3 - 1

Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

17:00

2 - 2

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

17:00

3 - 2

Nam Định FC Nam Định FC
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

17:00

1 - 2

Viettel FC Viettel FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

17:00

3 - 0

Hải Phòng FC Hải Phòng FC

Thứ sáu ngày 07/05/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

17:00

0 - 0

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng FC Hải Phòng FC

17:00

0 - 0

Bình Định FC Bình Định FC
Nam Định FC Nam Định FC

17:00

0 - 0

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Sài Gòn FC Sài Gòn FC

17:00

0 - 0

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

17:00

0 - 0

Hà Nội FC Hà Nội FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

17:00

0 - 0

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
Viettel FC Viettel FC

17:00

0 - 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Để nhanh chóng có được kết quả V-league bạn cần phải tìm đến những website uy tín như asoikeo. Tại đây kết quả sẽ được cập nhật thường xuyên, chính xác theo các vòng bảng, giúp bạn thuận tiện theo dõi! Nếu bạn là một fan bóng đá chân chính, thì hãy xem hết bài viết sau để biết thêm chi tiết!

Cập nhật kết quả V League nhanh nhất

Là một trong những fan trung thành của bóng đá nước nhà, chắc hẳn bạn sẽ không thể nào bỏ qua được mùa giải V-league huyền thoại với những trận đấu so tài kịch tính. Ngày nay, giải đấu được tổ chức quy mô hơn, hoành tráng và giải thưởng cực lớn. Đây cũng là cơ hội cho các anh em kiếm tiền từ các trận cá cược. Vì thế việc cập nhật tin tức kết quả các mỗi trận đấu trong khuôn khổ V-league luôn là một trong những nhu cầu cần thiết. Để nhanh chóng có được các kết quả chính xác vui lòng truy cập website của Kèo Nào nhé!

Cập nhật kết quả V League nhanh nhất
Cập nhật kết quả V League nhanh nhất

Xem kết quả bóng đá V.League ở đâu chính xác

Theo đánh giá của nhiều fan hâm mộ, kết quả V-League tại Kèo Nào rất chuẩn xác nhanh chóng, chi tiết, rõ ràng, dễ theo dõi. Chỉ cần quy một hai giờ sau trận đấu, kết quả sẽ được ghim ngay trên trang chủ, giúp người xem không bị bỏ lỡ cơ hội.

Nhờ có đội ngũ làm việc 24/24 thường xuyên cập nhật các tin tức xoay quanh trận đấu giúp người xem có được những thông tin bổ ích, phục vụ cho các trận cá cược bóng đá đỉnh cao.

Kết quả bóng đá V League giúp bạn điều gì

Khi xem các kết quả của mùa giải V-league tại Kèo Nào bạn sẽ nhận được những lợi ích như:

Kết quả bóng đá V League giúp bạn điều gì
Kết quả bóng đá V League giúp bạn điều gì

KQ V.League liên tục cập nhật các vòng

Thay vì cập nhật theo ngày, giờ, Kèo Nào sẽ cung cấp kết quả thi đấu theo các vòng với thứ tự luân phiên theo đúng danh sách thi đấu, giúp bạn theo dõi mùa giải dễ hơn. Bên cạnh đó việc cập nhật theo vòng cũng giúp người xem thuận tiện trong việc nhận định tỷ số và các đội bóng mạnh.

KQ V.League 2020 chi tiết nhất

Chẳng có một website nào cập nhật kết quả giải đấu V-league nhanh chóng và chi tiết như Kèo Nào. Tại đây người xem sẽ được biết về tỷ số trận đấu, bàn thắng ghi vào khung giờ nào do ai tạo ra…Điều này sẽ giúp người hâm mộ bóng đá Việt Nam có được cái nhìn sâu sắc hơn về lối chơi, cách thức tổ chức, thực lực của đội bóng, đồng thời giúp giới hâm mộ sân cỏ truy tìm được cầu thủ tài năng.

Kết quả bóng đá V.League mùa này
Kết quả bóng đá V.League mùa này

Kết luận

Như vậy, để nhanh chóng có được những thông tin và kết quả V-League một cách chuẩn xác nhất bạn hãy tìm đến những website uy tín như Kèo Nào. Người xem sẽ được hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc, được cung cấp tin tức mới nhất về bóng đá và các tỷ lệ cá cược hấp dẫn. Vì thế hãy nhanh chóng truy cập website Kèo Nào ngay hôm nay!

Thông báo