Lịch Thi Đấu V-League - LTĐ Bóng Đá Việt Nam 2022

13/08/2020
5 / 5 của 1 đánh giá
Vòng 1
Vòng 2
Vòng 3
Vòng 4
Vòng 5
Vòng 6
Vòng 7
Vòng 8
Vòng 9
Vòng 10
Vòng 11
Vòng 12
Vòng 13

Thứ sáu ngày 15/01/2021

Nam Định FC Nam Định FC 15/01/2021 18:00:00 Hà Nội FC Hà Nội FC

Thứ bảy ngày 16/01/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 16/01/2021 17:00:00 Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 16/01/2021 17:00:00 Bình Định FC Bình Định FC
Viettel FC Viettel FC 16/01/2021 19:15:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC

Chủ nhật ngày 17/01/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 17/01/2021 17:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 17/01/2021 18:00:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC 17/01/2021 19:15:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ sáu ngày 22/01/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 22/01/2021 17:00:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Thứ bảy ngày 23/01/2021

Bình Định FC Bình Định FC 23/01/2021 17:00:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 23/01/2021 18:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
Hà Nội FC Hà Nội FC 23/01/2021 19:15:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

Chủ nhật ngày 24/01/2021

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa 24/01/2021 17:00:00 Viettel FC Viettel FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 24/01/2021 18:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 24/01/2021 19:15:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ sáu ngày 29/01/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 29/01/2021 17:00:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ bảy ngày 30/01/2021

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa 30/01/2021 17:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 30/01/2021 18:00:00 Hà Nội FC Hà Nội FC
Sài Gòn FC Sài Gòn FC 30/01/2021 19:15:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Chủ nhật ngày 31/01/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 31/01/2021 17:00:00 Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 31/01/2021 18:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Viettel FC Viettel FC 31/01/2021 19:15:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

Thứ bảy ngày 13/03/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 13/03/2021 17:00:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 13/03/2021 18:00:00 Hà Nội FC Hà Nội FC

Chủ nhật ngày 14/03/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 14/03/2021 17:00:00 Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 14/03/2021 18:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Viettel FC Viettel FC 14/03/2021 19:15:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương

Thứ sáu ngày 05/02/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 05/02/2021 17:00:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Bình Định FC Bình Định FC 05/02/2021 17:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 05/02/2021 18:00:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ bảy ngày 06/02/2021

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 06/02/2021 17:00:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Nam Định FC Nam Định FC 06/02/2021 18:00:00 Viettel FC Viettel FC
Hà Nội FC Hà Nội FC 06/02/2021 19:15:00 Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

Chủ nhật ngày 07/02/2021

Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 07/02/2021 19:15:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC

Thứ năm ngày 18/03/2021

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 18/03/2021 17:00:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Hà Nội FC Hà Nội FC 18/03/2021 19:15:00 Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa

Thứ sáu ngày 19/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC 19/03/2021 17:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Nam Định FC Nam Định FC 19/03/2021 18:00:00 Viettel FC Viettel FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 19/03/2021 19:15:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC

Thứ bảy ngày 20/03/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 20/03/2021 17:00:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 20/03/2021 18:00:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ bảy ngày 27/02/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 27/02/2021 16:00:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Nam Định FC Nam Định FC 27/02/2021 18:00:00 Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 27/02/2021 18:00:00 Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 27/02/2021 19:15:00 Hà Nội FC Hà Nội FC

Chủ nhật ngày 28/02/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 28/02/2021 17:00:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 28/02/2021 18:00:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Viettel FC Viettel FC 28/02/2021 19:15:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ ba ngày 23/03/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 23/03/2021 17:00:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Nam Định FC Nam Định FC 23/03/2021 18:00:00 Bình Định FC Bình Định FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 23/03/2021 19:15:00 Hà Nội FC Hà Nội FC

Thứ tư ngày 24/03/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 24/03/2021 17:00:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 24/03/2021 18:00:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 24/03/2021 18:00:00 Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Viettel FC Viettel FC 24/03/2021 19:15:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai

Thứ sáu ngày 05/03/2021

Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 05/03/2021 17:00:00 Viettel FC Viettel FC

Thứ bảy ngày 06/03/2021

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa 06/03/2021 17:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 06/03/2021 17:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hà Nội FC Hà Nội FC 06/03/2021 19:15:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Chủ nhật ngày 07/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC 07/03/2021 17:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 07/03/2021 18:00:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC 07/03/2021 19:15:00 Nam Định FC Nam Định FC

Chủ nhật ngày 28/03/2021

Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 28/03/2021 17:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 28/03/2021 17:00:00 Viettel FC Viettel FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 28/03/2021 18:00:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC 28/03/2021 19:15:00 Nam Định FC Nam Định FC

Thứ hai ngày 29/03/2021

Bình Định FC Bình Định FC 29/03/2021 17:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa 29/03/2021 17:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hà Nội FC Hà Nội FC 29/03/2021 19:15:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ sáu ngày 02/04/2021

SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 02/04/2021 17:00:00 Hà Nội FC Hà Nội FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 02/04/2021 18:00:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 02/04/2021 19:15:00 Bình Định FC Bình Định FC

Thứ bảy ngày 03/04/2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 03/04/2021 18:00:00 Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 03/04/2021 18:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Viettel FC Viettel FC 03/04/2021 19:15:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC

Chủ nhật ngày 04/04/2021

Nam Định FC Nam Định FC 04/04/2021 18:00:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Thứ tư ngày 07/04/2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 07/04/2021 18:00:00 Bình Định FC Bình Định FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 07/04/2021 18:00:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hà Nội FC Hà Nội FC 07/04/2021 19:15:00 Viettel FC Viettel FC

Thứ năm ngày 08/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC 08/04/2021 17:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa 08/04/2021 17:00:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 08/04/2021 17:00:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 08/04/2021 17:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 08/04/2021 19:15:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An

Chủ nhật ngày 11/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC 11/04/2021 17:00:00 Viettel FC Viettel FC
Hà Nội FC Hà Nội FC 11/04/2021 19:15:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Sài Gòn FC Sài Gòn FC 11/04/2021 19:15:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Thứ hai ngày 12/04/2021

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa 12/04/2021 17:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 12/04/2021 17:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 12/04/2021 17:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 12/04/2021 18:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng

Thứ sáu ngày 16/04/2021

Viettel FC Viettel FC 16/04/2021 19:15:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh

Thứ bảy ngày 17/04/2021

Bình Định FC Bình Định FC 17/04/2021 17:00:00 Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 17/04/2021 17:00:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC
Sài Gòn FC Sài Gòn FC 17/04/2021 19:15:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC

Chủ nhật ngày 18/04/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 18/04/2021 17:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 18/04/2021 17:00:00 Hà Nội FC Hà Nội FC
Nam Định FC Nam Định FC 18/04/2021 18:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh

Thứ ba ngày 27/04/2021

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 27/04/2021 18:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 27/04/2021 18:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 27/04/2021 19:15:00 Viettel FC Viettel FC

Thứ tư ngày 28/04/2021

Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa 28/04/2021 17:00:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 28/04/2021 17:00:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 28/04/2021 18:00:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Hà Nội FC Hà Nội FC 28/04/2021 19:15:00 Bình Định FC Bình Định FC

Chủ nhật ngày 02/05/2021

Bình Định FC Bình Định FC 02/05/2021 17:00:00 Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh
Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa 02/05/2021 17:00:00 Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
Hà Nội FC Hà Nội FC 02/05/2021 17:00:00 Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai 02/05/2021 17:00:00 Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 02/05/2021 17:00:00 Nam Định FC Nam Định FC
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng 02/05/2021 17:00:00 Viettel FC Viettel FC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh 02/05/2021 17:00:00 Hải Phòng FC Hải Phòng FC

Thứ sáu ngày 07/05/2021

Becamex Bình Dương Becamex Bình Dương 07/05/2021 17:00:00 Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh
Hải Phòng FC Hải Phòng FC 07/05/2021 17:00:00 Bình Định FC Bình Định FC
Nam Định FC Nam Định FC 07/05/2021 17:00:00 SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Sài Gòn FC Sài Gòn FC 07/05/2021 17:00:00 Đông Á Thanh Hóa Đông Á Thanh Hóa
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An 07/05/2021 17:00:00 Hà Nội FC Hà Nội FC
Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh 07/05/2021 17:00:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
Viettel FC Viettel FC 07/05/2021 17:00:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

V-League là một mùa giải lớn quy tụ nhiều đội bóng trẻ của Việt Nam, nhằm tìm ra nhà vô địch của năm đồng thời là cơ hội để trao tấm vé đặc biệt tham dự AFC Champions League cho đội bóng mạnh, tiềm năng nhất. Giải đấu này cũng được tổ chức hàng năm và được người hâm mộ khắp nơi chú ý cũng như theo dõi. Hiện nay có rất nhiều website thường xuyên đăng tải lịch thi đấu V-league nhưng một trong những cái tên được nhiều khán giả hâm mộ bóng đá lựa chọn và tin tưởng đó là Kèo Nào.

Lịch thi đấu V.League

So với những website hoạt động trong cùng lĩnh vực, Kèo Nào được nhận định là một trong những địa chỉ ăn khách nhất bởi lẽ hàng ngày có đến vài trăm nghìn lượt truy cập vào web. Sở dĩ người hâm mộ bóng đá Việt ưu ái đối với trang web này bởi mọi thông tin liên quan đến các mùa giải được đăng tải tại đây đều rất chính xác, rõ ràng, chi tiết. Thậm chí khi bạn đang muốn tìm kiếm lịch đấu của mùa giải V-League đều có thể lên web Kèo Nào để cập nhật một cách nhanh chóng nhất.

Lịch thi đấu V League - Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 2020
Lịch thi đấu V League – Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 2020

Khác với các website thông thường, Kèo Nào luôn biết cách làm chiều lòng các vị khách khó tính nhất. Bằng sự nhiệt tình, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho khách cũng như cung cấp kịp thời những thông tin bổ ích, Kèo Nào đã nhanh chóng mở rộng quy mô của mình, càng ngày càng được nhiều người hâm mộ yêu thích và lựa chọn.

Lịch V.League 2020 tại asoikeo có gì?

Kèo Nào đem đến cho người xem những trải nghiệm mới, những cảm xúc mới, thú vị và đầy mãnh liệt, cháy bỏng với đam mê. Vậy nên thường xuyên theo dõi và lấy lịch thi đấu V-League tại Kèo Nào sẽ đem cho bạn những lợi ích như:

Lịch V.League 2020 tại asoikeo có gì?
Lịch V.League 2020 tại asoikeo có gì?

Lịch V.League cập nhật nhanh chóng

Đây là một trong những điều quan trọng mà bất cứ người hâm mộ nào cũng tìm kiếm. Việc cập nhật nhanh chong sẽ giúp người xem không bị bỏ lỡ bất kỳ một trận đấu nào, đồng thời giúp họ lên kế hoạch soi kèo và cá cược.

Lịch thi đấu V.League 2020 hôm nay chi tiết nhất

Bên cạnh việc cung cấp các thông tin một cách nhanh nhạy, Kèo Nào cũng thường xuyên cập nhật tin tức lịch thi của mùa giải V-league chi tiết, rõ ràng, giúp người xem thuận tiện theo dõi.

Lịch thi đấu V.League 2020 hôm nay chi tiết nhất
Lịch thi đấu V.League 2020 hôm nay chi tiết nhất

Kết luận

Có thể nói, Kèo Nào chính là một trong những địa điểm mà bạn nhất định phải tìm đến bởi mọi lịch thi đấu V-league đều được chúng tôi cập nhật nhanh chóng chính xác. Hơn nữa, Kèo Nào cũng sẽ sát cánh cùng bạn trong hết mùa giải qua những dịch vụ hấp dẫn như soi kèo, dự đoán tỷ số và cung cấp các kèo thơm, cực ngon cho bạn.

Thông báo